MARKETINGOVÝ PRIESKUM TRHU

- spracovanie demografických podkladov.
- dotazníkové prieskumy.
- výberové skúmanie určených problémov
- štatistická analýza podkladových údajov
- experimentálne porovnanie rôznych marketingových prístupov

ÚČTOVNÍCTVO PRE MALÉ AŽ STREDNÉ ORGANIZÁCIE

PREDAJ HARDVÉRU